Международният конкурс „TALENTS OF TOMORROW“ 2022 има за цел да даде поле за изява на талантливи деца и младежи, да открие и насърчи нови таланти в сферата на музикалното и танцово изкуство, изобразителното изкуство, литературата, фотографията и дигиталните приложни изкуства. Чрез международно сътрудничество, конкурсът дава сцена на таланти от цял свят, като подпомага общуването и създаването на трайни и ползотворни контакти за творци и изпълнители. Конкурсът има състезателен характер и предвижда награди за най-изявените и талантливи участници, както и покани за участия в бъдещи конкурси и инициативи.

Международният конкурс „TALENTS OF TOMORROW“ 2022 се провежда в пет направления:

  1. Вокално изкуство
  2. Танцово изкуство
  3. Изобразително изкуство
  4. Литература
  5. Фотография

Запознайте се с условията на конкурса и попълнете онлайн заявка за участие / от бутоните по-долу /.

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 10.03.2022г!
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ТАКСИ ПРИ РАННО ЗАПИСВАНЕ – ДО 10.02.2022г.

Пълни условия на конкурса
Пълни правила на конкурса

Декларация
Пълни правила на конкурса

При затруднение в работата със онлайн заявката, можете да се свържете с нас или да изпратите имейл с пълните данни на участника, школата и данни за контакт, прикачени декларация за лични данни, снимка на бележката за платена такса и файловете за участие. Имейл: contest@brighttalents.org

Имената на победителите и класирането ще бъдат обявени по програма, която ще бъде допълнително публикувана в страницата на фондация BRIGHT TALENTS във Facebook, както и на официалната страница www.brighttalents.org